Maker Rehberi

Bihter Çelik ve Dilara Kara’nın Design Unlimited ile yaptığı söyleşi, Şubat 2018.

Maker, Maker mıdır?

Bihter Çelik ve Dilara Kara’nın maker hareketi ve bu hareketin mimarlıkla kurduğu ilişki üzerine Design Unlimited Dergisi’ne verdikleri röportaj, Şubat 2018.