Bomontiada: Making Place Projesi

Yıl: 2016-..
Durum: Tamamlandı
İşveren: Bomontiada
Hizmetler: Bölücü Duvar, Kent Mobilyası, Sahne Tasarımı, Bahçe Mobilyası Tasarımı, Servis Tasarımı
İşbirlikçi: FAI, Future Anecdotes, SanalArc, STUDIO per se
Bağlantılar: ŞANALarc, XXI

Paletlerden ve iskele malzemelerinden yükselen sahne, bahçe ve oturma fonksiyonları sağlayan bir bölücü duvar projesidir. 2015’te başlanan proje 3 fazdan oluşmaktadır.

Birinci faz, 2005 yılının Eylül ayının ilk haftasında tamamlanmıştır (Etkinlik&Deneyim Duvarı). Bu aşamanın konsepti Bomontiada ve kiracılarının tasarım ekiplerince (SANALarc, Anakara, FAI, Muhabbet, ANPT, ZKLD, studio per se.) tasarlanmış ve –trak tarafından üretilmiştir. İkinci faz ise Ekim 2015’in ilk haftasında tamamlanmıştır (açıkhava performans alanı ve kent bahçesi). Bu faz da (Bomontiada yaratıcı ekibinin onayı ile) –trak tarafından tasarlanmış ve üretilmiştir. Yine bu fazda kullanılan bütün yapılar ve ürünler ilk fazdan dönüştürülmüştür. Sahne kısmı 6 ila 12 aylık bir süre için tasarlanırken, kent bahçesinin sonbahar dönemi açıkhava programı ‘ekim-biçim’ etkinliğine kadar kalması planlanmıştır.

Her fazın kapsamı ve kapladığı alan büyüyerek devam etmektedir. 3. faz çalışmasında, 2. fazda kullanılan paletlerin, ‘durumu iyi olanlarına’ ek yapılarak çalışmanın toplamda kapladığı alan büyütülmüştür. Proje alanında hedef iki farklı kullanıcı mekanı yaratmaktır. Birinci mekan, tüm avlunun sosyal alanı olan; performans, konser, film geceleri gibi etkinliklerin yapılabileceği alanı tanımlarken, 2. mekan ise dinlenme ve oturmanın yoğunlukta olduğu sessiz ve ekilebilir alanı tanımlamaktadır. İlk iki faza göre daha büyük etkinliklere ve deneyimlere imkan sunan çalışmada inşaat iskele sisteminden totemler tasarlanmıştır. Tasarlanan yerleşimde arkada servis yolu ile depo, personel dinlenme alanı ve çöp alanı birbirine bağlanmış ve ortak alandan ayrıştırılmıştır. Bununla birlikte, rüzgarın çok olduğu ön görülerek ana sahne kısmında 2 katman halinde paletler uygulanmış ve rüzgarın oluşturduğu etki aza indirilmiştir.

Mobil, modüler, geçici elemanlar kullanan ve tekdüzeleşen senaryolara mevcudu sorgulatan bir tasarım olan Bomontiada:Making Place projesinin 3. aşaması olan duvar strüktürü halen Bomontiada’da kullanılmaktadır.

Yorum bırak.

Your email address will not be published.