Urban Matters Hub

Tuğçe Karataş ile 2017 geliştirdiğimiz ve ilk kurulumunu Kopenhag’daki City Link Festivali’nde gerçekleştirdiğimiz Urban Matters Hub projesi, sokakta seçtiği bölgeye yerleşip kullanıcısının ihtiyaçlarına göre kendini dönüştürebilen şişme bir strüktürden oluşan hub tasarımıdır.

Strüktür, kullanma kılavuzları ile son kullanıcısının yeni sistemler doğurmasını destekler. Hizmeti bitince de çevreye iz bırakmadan gider.

Yıl: 2017
Konum: Karens Minde, Kopenhag
Durum: Tamamlandı
İşveren: City Link Fest
Hizmetler: Şişme, Mobil Strüktür Tasarımı
İşbirlikçi: Tuğçe Karataş, Design Atlas
Katkıda Bulunanlar: Tuğçe Karataş, Bihter Çelik, Merve Bakır, Beril Odabaşı, Yasmin Larsson
Fotoğraflar: Lorin Camarago
Video: Aytekin Gezici

UMH’nin tasarımına şu sorgulamalarla başlandı:

  • Kamusal alanı genel olarak erk tasarlıyor. Üstüne eklenti müdahaleler ya da anti-müdahalelerin hepsi yoğunluk farkından, ikincil derecede kalmaya mahkum. Bu alternatif hamleleri çoklamak için ara formlara ihtiyaç var.
  • Kültür var, doğabilir, gidebilir, izini bırakabilir. Kültürün parçası olan, yer sağlayan mekan; doğabilmeli, gidebilmeli, anı-iz bırakabilmeli.
  • Kamusal alandaki fiziki bileşenler hakkında, yerelin(dwellers) söz alması önemli. Üstüne kazanım ve edinimlerini kendisi yönetmesi ekstra kıymetli.

Yukarıdaki ana gözlemler ışığında, özerk yönetimli, kamusal alana bağlanıp orada varlığı ile yer kaplayıp, geçici süreliğine hak ihlal edip, karsılığında muhtelif faydalar verip gidebilecek, limitleri kullanıcısının elide bir “göçebe” mekana ihtiyacı gözlemdi. Bu göçebe mekanın servis sistemi öğrenilebilir, genel temeller içeren, yereline göre mekansal kuralları otonom gelişebilen bir sistem olmalıdır.

Kamusal alanın estetiği ve politikaları her geçen gün değişiyor. Çok katmanlı spontane müdahaleler ara bulucu formlar gerektiriyor. Yine de mekan kültürü hala iz bırakmaya ve kültür izlerini nesilden nesile taşıma rolünü üstlenmeye devam ediyor. Sakinlerin kamusal alan politika- larına katılarak fiziksel bileşenlerin üretiminde katkı sağlamaları çok önemli. ‘Göçebe’ bir alan, limitlerini kullanıcının ihtiyaçlarına göre belirlediği, kamusal alana iliştirilmiş belli bir bölgeyi geçici olarak işgal eden ama karşılığında sakinlere birçok fayda sağlamayı amaçlayan, otonom yönetime sahip olarak düşünülmeli. Bu bağlamda, göçebe alanların döngüsel tasarımı bilgi alışverişini de barındırmalı. Bu gereklilikten yola çıkarak, bağlamını yerel gereksinimlerden kazanan kamusal mekanların otonom olarak gelişen alanlar yaratan deneyimler tasarlamayı amaçlıyoruz.

Urban Matters Hub, 1970’lerin ihtiyaç anında beliren ‘Instant City’ (Geçici Şehir) deneyselliğinden yola çıkan mekana özgü bir yerleştirme projesi olarak olarak tasarlandı. 1971 yılında mimar Jose Miguel Prada Poole yürütücülüğünde ICSID konferansı için İbiza’da bulunan dünyanın dört bir yanından gelen öğrenci kolektiflerinin ortak çalışmaları sonucu hayata geçirilen ve konferans süresince içerisinde konaklamalarına olanak sağlayan 15000 m2 alana yayılmış bu geçici şehir, konferans biti- minde doğaya hiç iz bırakmadan kaybolma prensibiyle ucuz plastik materyal ve basit birleştirme tekniğiyle uygulandı. 21-24 Eylül 2017 tarihleri arasında City Link Festivali kapsamında gerçekleşen ‘Experimental Cities’ konferansına davet edilen uluslararası dört projeden biri olarak Kopenhag şehrinin Sydhavnen bölgesine konumlanan Urban Matters Hub, aynı teknik ve materyali kullanarak İstanbul’da üretildi ve festival boyunca bölge sakinlerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmelerine olanak sağlayacak şekilde tasarlandı.

Proje, bireyin kendi kararı ile kamusal alana müdehale edebileceği fikrini öğrenmesi ve bu müdehalenin etik limitlerinin keşfine fayda sağlamasını hedeflemiştir. Yeni sosyalleşme imkanları sağlayarak bireyin kamu yararına kendinin sürekli aktif olması gerekebileceği bllgisinin doğrulmasını gözetmiştir.

umh-graph1
umh-graph2
umh-graph3
umh-slider1
umh-slider2
umh-slider3

Yorum bırak.

Your email address will not be published.